Nyheter


Tillbaka till översikten

2015-06-12

Informationsmöte - val av tjänster

Till HRH Fibers medlemmar

Du har möjlighet att komma på informationsmöte i Tåstorp Equmeniakyrka Tisdagen den 16/6 kl. 18.30

Då finns representanter med från Net At Once för att svara på frågor
om de val som ska göras, TV utbud , telefoni, extra TV mm.
Passa på att få svar på frågor som är kvar när du funderar över valen.

Sprid gärna denna info ifall någon inte uppmärksammat denna. Utskick sker i första hand med mail. Där uppgifter inte finns blir det med post.


HRH Fiber

 Val av fiberanslutning.pdf
 Bilaga 3_prislista_extra.pdf


Tillbaka till översikten