Nyheter


Tillbaka till översikten

2015-09-02

Slutkontroll av anslutningen till er fastighet v36-37

Under veckorna 36 och 37 kommer en slutkontroll av anslutningen till er fastighet att göras. Alla medlemmar skall ha fått denna information tillsammans med datum och tid för besök via mail eller brev. Skicka ett mail till info@hrhfiber.se om ni inte har fått någon information kring detta.

Slutkontrollen är till för att säkerställa att rätt fastighet anslutits samt att signalkvalitén är riktig. En tekniker från Herrljunga Elektriska samt en representant från HRH Fiber kommer att besöka er fastighet för att utföra testet (5-10 min). Om ni(eller någon person) inte har möjlighet att närvara behöver ni ordna så att teknikerna kan komma in till den lilla boxen som monterats inomhus. Meddela då hur ni ordar så att vi kan komma in och göra mätningen.


Ni kommer vid detta besök att få en box (Mediaomvandlar) om ni inte valt att ha ett vilande abonnemang. Denna är tänkt att ni själv monterar bredvid den box som redan monterats. En beskrivning hur detta går till skall ha skickats ut i brev/mail, men kommer även att inom kort läggas upp på hemsidan.

OM ni anser att ni behöver hjälp med detta så meddela det vid besöket eller separat enligt ovan. Det kommer då att utföras efterföljande vecka mot faktisk kostnad för arbetet.

Har ni valt TV via fiber, kommer ni vid ett senare tillfälle att erhålla ytterligare en TV-box som ni ansluter mellan mediaomvandlaren och TV-apparaten.

Driftsättning är sedan planerad att ske 15-18 september. Ni kommer att upplysas om när detta är klart via i första hand mail. Annars hemsidan www.hrhfiber.se ,brev eller telefon.

Håll utkik!Tillbaka till översikten