Nyheter


Tillbaka till översikten

2015-09-15

HRH Fibernät är uppstartat!

Du kan nu ansluta till fibernätet! Men läs noga de bifogade dokumentet om tillfälliga begränsningar.

Net at Once har på ett dygn nu driftsatt och installerat utrustning som gör det möjligt att börja använda internet.

Det har varit en lång väg och mycket arbete och planerande från de första trevande informationsmötena. När vi planerade driftstart den 15 sept 2015 fanns en ambition om att det skulle bli så. Därför är det extra roligt att idag den 15 september 2015 kunna meddela att driftsättning har skett!

Vi riktar ett stort tack till alla de som gjort det möjligt
Leverantörer av material och utrustning, projektörer, fibergrävare, fiberblåsare, markupplåtare, svetsare och kopplare av fiber, styrelsemedlemmar som i olika perioder varit engagerade samt sist men inte minst alla medlemmar som investerat i projektet och alla ni andra som på något sätt bidragit för att underlätta att nå målet!

Vi hoppas alla får mycket nytta och glädje. I början kan det kännas som mycket boxar och ledningar, men när allt är på plats hoppas vi att man kan luta sig tillbaka och njuta av både snabbt och stabilt internet samt ett brett flexibelt TV utbud av bra kvalité.

 HRH Fibernät är uppstartat 15 sept 2015.pdf


Tillbaka till översikten